Privacybeleid website

 

Ik vind privacy belangrijk en geef daarom op deze pagina nadere uitleg over hoe ik met persoonsgegevens om ga en wat het doel is van het gebruik ervan.

 

Het verwerken van persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk van u verwerk:
- het IP-adres van uw computer
- uw e-mailadres (als u het contactformulier gebruikt)

Ik gebruik uw e-mailadres alleen om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.


Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door mij niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Er worden alleen gegevens verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat gegevens niet in verkeerde handen vallen.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
U kunt mij een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen. Ik zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Ik houd mij in alle gevallen aan de privacywetgeving.
Als u nog vragen heeft over hoe ik omga met privacy en persoonsgegevens dan kunt u die aan mij stellen door het contactformulier te gebruiken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

 

Website, Webhosting en e-mail
De website is ontwikkeld met software van JouwWeb.
Ik neem tevens webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb.
JouwWeb verwerkt de persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden.
JouwWeb heeft passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.
JouwWeb kan gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Automatisch verzamelde gevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van bezoek, het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.
De informatie word gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.

 

Cookies
Bij uw eerste bezoek op mijn website heb ik u al geïnformeerd over de cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Cookies zijn kleine bestandjes die informatie verzamelen en gebruiken, ze onthouden bijvoorbeeld uw taal of landen voorkeur.
Ze maken het handiger om de website te gebruiken.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u cookies die al eerder waren opgeslagen via uw browser verwijderen.

 

Google Analytics
De website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om adverteerders te informeren over de effectiviteit van hun campagnes.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien deze derden de informatie namens Google verwerken of als Google hier wettelijk toe wordt verplicht.  Ik kan hier verder geen invloed op uitoefenen.

Hieronder vindt u enkele links naar sites met informatie over het Privacybeleid van Google
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/ads

 

Als een wijziging van deze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 2 Oktober 2019.