Voorwaarden
PDF – 32,3 KB 859 downloads

Disclaimer

 

Mijn beroep is automonteur.
Ik heb deze website gemaakt.
Ik heb de ElmAllObd App gemaakt.
Ik heb de server applicatie ook zelf gemaakt.

Deze website, de ElmAllObd App en de server applicatie noem ik hier "Project"
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele Project.

Autocomputers uitlezen is een complexe aangelegenheid.
Ik verzoek u daarom de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen.


Algemene Voorwaarden.


Voorwaarden
Het gebruik van het Project is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u alle voorwaarden aanvaardt.
Als u niet akkoord kunt gaan met de voorwaarden, dient u het Project niet te gebruiken.
Door gebruik te maken van het Project gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

Wijzigingen voorwaarden
De voorwaarden kan ik zonder bericht wijzigen door aangepaste voorwaarden op deze website te plaatsen.
Door het Project te blijven gebruiken nadat ik zulke wijzigingen heb geplaatst, gaat u akkoord
met de nieuwe bepalingen, ook al heeft u de wijzigingen niet bestudeerd. Ik adviseer
u daarom de op deze website geplaatste voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Beschikbaarheid en goede werking
Ik kan geen enkele garantie bieden voor de beschikbaarheid en goede werking van het Project.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik dan wel het niet of niet volledig
beschikbaar zijn wordt door mij uitdrukkelijk afgewezen.

 

Geleverde informatie
Ik kan niet garanderen dat de geleverde informatie altijd juist of volledig is. Fouten kunnen altijd voorkomen.
Alle informatie is slechts informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden
ontleend aan de geleverde informatie.

 

Aansprakelijkheid
Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook,
die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Project.

 

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland,
ook als u woonachtig bent in het buitenland.


September 2019